Dimarts, 22 de Octubre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Què és?
Organització
Objectius
 
Entitats Adherides
Ens locals
Com adherir-se?
 
Eixos
 

 
  
Què és?

:: Organització
:: Objectius

El Marc de l'acció del Pacte de Santes Creus, pacte territorial per a l'ocupació de les comarques tarragonines, el trobem en el Tractat d'Amsterdam el qual reconeix que la manca d'ocupació és un problema comú al conjunt de la Unió Europea. És per aquest motiu que s'elaboren i desenvolupen una sèrie d'acords que la Comissió Europea plasma en "la guía de los pactos territoriales en favor del empleo 2000-2006", editada pel Fons Estructurals de la UE i que  es va convertir en el referent per desenvolupar els pactes territorials d'arreu.

Des de la Unió Europea fins a les diferents administracions territorials dels estats membres, el foment de l'ocupació i la lluita contra l'atur es situen en el centre de les polítyiques públiques de les administracions. Per tal d'aconseguir aquests objectius, el Consell Europeu de Luxemburg, al novembre de 1997, va aprovar l'Estratègia Europea per a l'Ocupació (EEO) que proposa la fórmula dels Pactes Territorials per a l'ocupació per a l'impuls en l'element local i l'esforç integrador i de consens que requereixen.

El Pacte Territorial per a l'ocupació és l'instrument al voltant del qual s'articulen totes les mesures i accions de promoció econòmica i foment de l'ocupació a nivell local i a la vegada és un  element de concertació entre tots els actors del territori.

El Pacte de Santes Creus és un instrument de concertació entre agents socials, econòmics i locals de la demarcació de Tarragona, amb la col·laboració del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament del Fons Social Europeu, que pretén articular totes les mesures i accions de promoció econòmica i foment de l'ocupació a nivell local, amb l'objectiu final de crear i millorar l'ocupació als municipis de les deu comarques tarragonines.

 
Organització

El Pacte de Santes Creus té un reglament que estableix les normes de règim intern per les quals s'ha de regir, definint tots els requisits de funcionament intern, tant en l'àmbit estructural i organitzatiu, com en l'àmbit funcional dels instruments del Pacte que s'estableixen per al desenvolupament de les seves actuacions

A més dels signants del Pacte, podran ser membres del Pacte de Santes Creus aquelles entitats locals, sindicals i empresarials o altres entitats relacionades amb el foment de l'ocupació a les comarques tarragonines que s'adhereixin al Pacte mitjançant la signatura del corresponent Acord d'adhesió

Estructura organitzativa del Pacte:
- el Comitè Director
- la Comissió Tècnica
- la Secretaria Tècnica
- els Grups de Treball
 
Objectius

Els objectius fonamentals són:

>> Construir un instrument per tal de definir un nou model local d'actuació en el marc de l'estratègia europea per a l'ocupació

>> Configurar el nucli d'una estratègia de promoció econòmica i ocupació

>> Desenvolupar de forma integral i integrada les polítiques actives d'ocupació

>> Coordinar els recursos posats a l'abast de les polítiques actives

Amb el convenciment que consensuar les accions significa multiplicar l'efecte i que el coneixement de les iniciatives similars comporta aprofitar millor els recursos
 
Períodes

 
període 2001- 2003


Prem AQUÍ
 
Període 2004 - 2006

 
Serveis
Contacta
Cerca al web