Dimarts, 22 de Octubre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Documents justificaciˇ del Pla Operatiu del Pacte de Santes Creus 2010
Accions de foment de desenvolupament local i territorial
Accions de suport a les persones
 
Documents d'inici i gestiˇ de les accions del Pacte de Santes Creus 2010
Certificat d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus
Certificat lliurament de material didÓctic
llista de seguiment dels usuaris/Óries de les accions de formaciˇ integrada
Llista de seguiment dels usuaris/Óries dels Dispositius d'Inserciˇ sociolaboral
Model de conveni de prÓctiques (accions de formaciˇ integrada)
Model de conveni de prÓctiques (Dispositius d'Inserciˇ sociolaboral)
Llista de recull de signatures (accions de formaciˇ integrada)
Llista de recull de signatures del perÝode de prÓctiques
llista de signatures de sessions de tutories individuals
Valoraciˇ final de prÓctiques (empresa)
Valoraciˇ final de les prÓctiques per part del participant
Llista de recull de signatures (Dispositius d'Inserciˇ sociolaboral)
Relaciˇ nominal de participants en prÓctiques
 
Documentaciˇ de justificaciˇ de les actuacions del Pacte 2009
Mem˛ria simplificada. Entitats sense Ónim de lucre
Relaciˇ de despeses subvencionables
Relaciˇ detallada d'altres ingressos o subvencions
Mem˛ria final. Descriptiva i grÓfica
Mem˛ria simplificada. Entitats del sector p˙blic
 
Contactar
 
Documents d'inici de les accions del Pacte de Santes Creus 2008
Declaraciˇ de no haver rebut subvencions
Declaraciˇ de subvencions parcials rebudes
Declaraciˇ de quota de reserva
Declaraciˇ de requisits
Declaraciˇ de llei de subvencions i polÝtica lingŘÝstica
Declaraciˇ p˛lissa d'asseguranša
 
Documents convocat˛ria del Pacte de Santes Creus 2009
Fitxa tŔcnica de l'entitat solĚlicitant
Fitxa tecnicopressupostÓria
 
Documentaciˇ Convocat˛ria 2008
Formulari solĚlicitud
Formulari de l'acciˇ
Instruccions per fer la SolĚlicitud dels projectes innovadors per als exercicis 2008-2009
 
Documentaciˇ per a la justificaciˇ de les actuacions de 2007
Certificat C1
Relaciˇ de Factures (Model F1)
Taula de Formaciˇ (Model F)
Taula de Benefciaris (Taula D2)
Mem˛ria final de l'actuaciˇ
Taula d'inserciˇ (Model IS1)
Model F1 (relaciˇ de factures) en format excel
Certificat de la LOPD
 
Normativa
DOGC 4955 de 27 d'agost de 2006
DOGC 4406, de 15 de juny de 2005
DOGC 3888 de 21 de juny de 2003
 
Documents convocat˛ria 2006
Resoluciˇ TRI/2234/2006
 
Documents per a la justificaciˇ de les actuacions 2006
Model C1 (Certificat de les actuacions)
Annex model Certificat C1
Model F1 ( relaciˇ de factures)
Annex Model F1
Taula D2 (Taula de beneficiaris)
Annex Taula D2
Taula F ( Taula de formaciˇ)
Annex Taula F
Model IS1 ( Taula d'inserciˇ)
Annex Model IS1
Mem˛ria final de l'actuaciˇ
 
Documentaciˇ de la Convocat˛ria 2007
Mem˛ria de l'actuaciˇ
Fitxa resum de l'actuaciˇ
Fitxa pressupost
Declaraciˇ per la solĚlicitud de subvenciˇ
Model F1 (relaciˇ de factures) en format excel
Llista de recull de signatures (Dispositius d'inserciˇ laboral)
 
Documents de justificaciˇ Pacte 2008
Taula beneficiaris del Pacte 2008
Taula entitats beneficiÓries Pacte 2008
LLibre de codis ( guia de suport per l'elaboraciˇ de les taules de beneficiaris 2008)
Instruccions per a l'elaboraciˇ de la mem˛ria de les accions del Pacte de Santes Creus
Relaciˇ de despeses de l'entitat beneficiÓria
Guia de justificaciˇ de les entitats
Certificats de les entitats beneficiÓries
Declaraciˇ final d'aportacions i ingressos
 

 
áá
Documents convocat˛ria del Pacte de Santes Creus 2009

:: Fitxa tŔcnica de l'entitat solĚlicitant
:: Fitxa tecnicopressupostÓria


Totes aquelles entitats que vulguin formular una sol·licitud d'actuacions dintre del marc del Pacte de Santes Creus 2009 han de presentar, abans del 2 de novembre a la Secretaria Tècnica del Pacte, els següents documents:

- Memòria de l'actuació

- Poder de representació per actuar en nom de la persona jurídica sol·licitant.

- Fotocòpia compulsada del CIF (targeta d'identificació).

- Fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona que actua en nom i representació de la persona jurídica sol·licitant.

- En  el cas de les entitats locals, Acord de govern  per el qual s'aprova la sol·licitud per la convocatòria de projectes de dinamització territorial per a l'exercici 2009.

- Fitxa tècnica de l'entitat que inclou les declaracions obligatòries per ser beneficiari d'aquesta convocatòria i l'autorització al Servei d'Ocupació de Catalunya per realitzar les comprovacionas pertinents d'estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

- Fitxa tecnicopressupostària de les actuacions a realitzar per l'entitat, en aquest document hi ha un apartat on s'ha de prioritzar les actuacions a desenvolupar


Cal dir que tots els documents han d'anar degudament signats i segellats 
Serveis
Contacta
Cerca al web