Divendres, 06 de Desembre de 2019
Pacte de Santes Creus
 
Què és?
Organització
Objectius
 
Entitats Adherides
Ens locals
Com adherir-se?
 
Eixos
 

 
  
Entitats Adherides

  Com adherir-se?
:: Ens locals
:: Entitats privades

  Entitats privades
Totes les entitats privades que es vulguin adherir al Pacte Territorial per a l'Ocupació de les Comarques Tarragonines- Pacte de Santes Creus- han de presentar a la Secretaria Tècnica del Pacte (Carretera de Valls, 45, 43007 Tarragona) una sèrie de documentació per tal de poder ser valorada la seva adhesió. 
El Comitè Director del Pacte farà una rigorosa valorització de tota la documentació presentada  i decidirà l'adhesió o no de l'entitat privada. 

Un cop comunicada l’aprovació del Comitè Director, l'entitat privada haurà d'aprovar l’acord d’adhesió. Aquest document haurà d’estar signat pel president o director de l’entitat i degudament segellat; igualment, tots els fulls de l’acord d’adhesió hauran de tenir el membret de l’entitat.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER SOL·LICITAR L'ADHESIÓ AL PACTE DE SANTES CREUS:

a) Estatuts: es precisa una còpia compulsada dels Estatuts de l’entitat privada.


b) Membres de la junta directiva: En aquest document hi ha de constar els membres de la junta directiva, amb les seves funcions i la corresponent identificació fiscal de cadascú dels membres.


c) Memòria dels projectes pel foment de l’ocupació al territori: s’ha de presentar un breu resum explicatiu de tots els projectes que desenvolupa l’entitat per fomentar l’ocupació al territori. Aquest document també pot ser una memòria històrica.


d) Col·laboració amb el Departament de Treball i Indústria: el document ha d’acreditar si l’entitat té algun tipus de conveni amb el Departament de Treball, s’ha de presentar amb una signatura que validi la veracitat d’aquest document.


e) Número de registre de l’entitat: es tracta d’un document emès per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, on hi consta el número de registre corresponent a l’entitat.decret adhesio entitats privades
 
Serveis
Contacta
Cerca al web